resultatet

iallafall hitintills 🙂

Här syns det klart och tydligt skillnaden mellan min målning och den målning som föregående ägare har gjort i ett hafsverk. Jag är inte helt färdig utan skall vid tillfälle vaxa på ytan för att det skall bli tåligare.Det blir en snygg och “ruffig” yta med den hemmagjorda kalkfärgen som är otroligt enkel att göra och väldigt förlåtande att måla med. Jämför med det vita skåpet som är målat med vanlig lackfärg. Den upplevs kletig och kladdig på ytan trots att det är sex sju åt sedan den målades. Det har runnit mycket färg då målaren stressat sig igenom målningen och det blivit ett hafsverk. Det syns även tydligt hur färgen inte täcker bra.

Här syns även hur han har struntat i att måla kanter och i öppningen, ser så konstigt ut. Sidan in mot väggen var inte heller målad. Antagligen då hen tänkte att den syns inte så tydligt ändå.

Leave a Reply